Maximilian David Muñiz

Maximilian David Muiz és un famós nen nord-americà que ha guanyat notorietat com a fill de Jennifer Lopez i Marc Anthony, dos dels intèrprets més importants de Hollywood. Vegeu la darrera biografia de Maximilian David Muñiz i trobeu també la vida conjugal, el valor net, el salari, la carrera i molt més.